Banca Naţională a Moldovei – bancă a băncilor

Banca Naţională a Moldovei – bancă a băncilor

BNM se consideră un gestionar al economiei şi al sistemului de activitate a tuturor băncilor, reprezentând interesele întregii societăţi şi fiind un „gardian al interesului public”, în problemele de interes general, în calitate de bancă a băncilor, BNM este împuternicită să emită reglementări bancare (regulamente, norme, instrucţiuni etc.) cu valabilitate pentru întregul sistem bancar al ţării. în acest scop BNM în temeiul normelor bancare emise va lua măsurile cuvenite pentru a-şi exercita împuternicirile şi atribuţiile ce decurg din legislaţie. curs valutar banci

Uscarea furnirelor estetice

Uscarea furnirelor estetice

După debitare, furnirele estetice conţin o cantitate însemnată de apă, mobila în Chișinău datorită umidităţii iniţiale a materiei prime (50—120%) şi într-o măsură mai redusă, datorită tratamentului termic. După tăiere este necesară uscarea imediată a furnirelor, prin eliminarea excesului de apă, pînă la o umiditate de 15%, pentru a permite prelucrarea ulte­rioară a furnirelor şi pentru a se evita colorarea lemnului sau apariţia de ciuperci şi insecte. Uscarea furnirelor estetice se realizează prin două procedee: uscarea naturală şi uscarea artificială în instalaţii mecanice. mobila moldova

Curs valutar BNM

ACTIVITATEA, OBIECTIVELE SI FUNCŢIILE BNM

Banca centrală este institutul bancar aflat în fruntea întregului aparat ban­car, care are ca atribuţii: emisiunea banilor, concentrarea rezervelor băneşti ale băncilor comerciale şi acordarea creditelor acestora, influenţarea directă şi indirectă a volumului şi costului creditelor, acordarea de împrumuturi statului şi păstrarea tezaurului de stat. În Republica Moldova funcţiile băncii centrale le îndeplineşte Banca Naţională a Moldovei. curs valutar banci

bucatarii la comanda chisinau

Bucatarii la comanda Chisinau

TEHNOLOGIA DE FABRICARE A PLĂCILOR DIN FIBRE DE LEMN DURE PRIN PROCEDEUL USCAT LA FABRICAREA MOBILEI LA COMANDĂ

Plăcile din fibre de lemn dure fabricate prin procedeul uscat sînt plăci la care covorul se formează din fibre uscate, iar mediul de trans­port şi de împîslire al fibrelor la formarea covorului, este aerul şi nu apa ca în cazul procedeului umed, iar presarea plăcii se face fără site de deshidratare. Procedeul uscat prezintă unele avantaje faţă de pro­cedeul umed, cum ar fi: un consum mai redus de 20—30 ori de apă tehnologică, realizarea de plăci cu ambele feţe netede şi posibilitatea introducerii  şi menţinerii în placă a materialelor de ignifugare şi hidro-fugare. Dezavantajul procedeului uscat constă în faptul că se lucrează cu fibra uscată la prelucrarea mobilei, din care cauză apar incendii şi explozii în circuitul de fabricaţie, ceea ce obligă la o exploatare şi întreţinere mai atentă a instalaţiei. La fabricarea Mobila Moldova