Producător de carne de porc, pui, iepure, nutre Moldova

Producător de carne de porc, pui, iepure, nutre în Moldova

 producatori de carne de porc in Moldova Suntem producători de carne de porc, pui, iepure, nutre, ouă de găină. Creștem animalele în condiții de casă, ecologice. Avem iepuri de vanzare, de asemenea creștem si vindem (godaci), purceluși la comandă. Vindem purcelușii care au ajuns la greutatea de aproximativ 80kg. Această greutate a porcilor este perfectă pentru al întrebuința în bucatele pregătite pentru mîncare.

Banca Naţională a Moldovei – bancă a băncilor

Banca Naţională a Moldovei – bancă a băncilor

BNM se consideră un gestionar al economiei şi al sistemului de activitate a tuturor băncilor, reprezentând interesele întregii societăţi şi fiind un „gardian al interesului public”, în problemele de interes general, în calitate de bancă a băncilor, BNM este împuternicită să emită reglementări bancare (regulamente, norme, instrucţiuni etc.) cu valabilitate pentru întregul sistem bancar al ţării. în acest scop BNM în temeiul normelor bancare emise va lua măsurile cuvenite pentru a-şi exercita împuternicirile şi atribuţiile ce decurg din legislaţie. curs valutar banci