Producător de carne de porc, pui, iepure, nutre Moldova

Producător de carne de porc, pui, iepure, nutre în Moldova

 producatori de carne de porc in Moldova Suntem producători de carne de porc, pui, iepure, nutre, ouă de găină. Creștem animalele în condiții de casă, ecologice. Avem iepuri de vanzare, de asemenea creștem si vindem (godaci), purceluși la comandă. Vindem purcelușii care au ajuns la greutatea de aproximativ 80kg. Această greutate a porcilor este perfectă pentru al întrebuința în bucatele pregătite pentru mîncare.

Electrician chisinau preturi mici

electrician chisinau

Dacă căutați un electrician pentru montarea sistemelor de iluminat, prize-lor, schimbarea cablu-lui electric în apartament sau casă particulară în Chișinău, Moldova, atunci ați nimerit corect.

Banca Naţională a Moldovei – agent fiscal şi bancher al statului

Banca Naţională a Moldovei – agent fiscal şi bancher al statului

Conform legislaţiei în vigoare banca Naţională este obligată să acorde gu­vernului consultaţii în probleme economice şi financiare importante ce sunt de competenţa ei cursul valutar, iar guvernul trebuie să acorde consultaţii BNM în problemele ce sunt de competenţa lui.

Banca Naţională a Moldovei – bancă a băncilor

Banca Naţională a Moldovei – bancă a băncilor

BNM se consideră un gestionar al economiei şi al sistemului de activitate a tuturor băncilor, reprezentând interesele întregii societăţi şi fiind un „gardian al interesului public”, în problemele de interes general, în calitate de bancă a băncilor, BNM este împuternicită să emită reglementări bancare (regulamente, norme, instrucţiuni etc.) cu valabilitate pentru întregul sistem bancar al ţării. în acest scop BNM în temeiul normelor bancare emise va lua măsurile cuvenite pentru a-şi exercita împuternicirile şi atribuţiile ce decurg din legislaţie. curs valutar banci

Uscarea furnirelor estetice

Uscarea furnirelor estetice

După debitare, furnirele estetice conţin o cantitate însemnată de apă, mobila în Chișinău datorită umidităţii iniţiale a materiei prime (50—120%) şi într-o măsură mai redusă, datorită tratamentului termic. După tăiere este necesară uscarea imediată a furnirelor, prin eliminarea excesului de apă, pînă la o umiditate de 15%, pentru a permite prelucrarea ulte­rioară a furnirelor şi pentru a se evita colorarea lemnului sau apariţia de ciuperci şi insecte. Uscarea furnirelor estetice se realizează prin două procedee: uscarea naturală şi uscarea artificială în instalaţii mecanice. mobila moldova